Představení

Software jako pomocná ruka lidem

Vývojem aplikací se zabývám dlouhodobě. Vývoj aplikací patří mezi mé koníčky. Během poměrně dlouhé doby, co se programování a vývoji aplikací věnuji jsem prošel řadou technologií (Delphi, MS.NET Framework, Java) i vývojových prostředí (Borland Delphi, Embarcadero RAD tools, Visual Studio, Visual Studio.NET). Tyto zkušenosti mě naučily uvažovat o zadaných úkolech jako o algoritmech, tedy z obecného pohledu a nezávisle na použité technologii. V konkrétní implementaci a technologii se pak snažím nalézt efektivní řešení s využitím možností, které daná technologie pro vývoj nabízí.

Mé portfolio

Profil výrobce

Seznam mých programů na portálu Slunecnice.cz

Slideshare profil

Seznam mých prezentací zejména na téma SW vývoj na portálu SlideShare.

Napište mi